Skip to product information
1 of 1

Kumameiru Store

〚 Haikyuu 〛 Stamp Washi Tape

〚 Haikyuu 〛 Stamp Washi Tape

✦ 25mm wide x 5 meter long stamp styled washi tape
✦ comes packaged in shrink plastic

✦ Designs included:

  • Hinata Shoyo & Kageyama Tobio
  • Kozume Kenma & Tetsuro Kuroo
  • Oikawa Tooru & Iwaizumi Hajime
  • Tsukishima Kei & Yamaguchi Tadashi
  • Bokuto Kotaro & Akaashi Keiji
  • Ushijima Wakatoshi & Tendo Satori
  • Sawamura Daichi & Sugawara Koshi
  • Haiba Lev & Morisuke Yaku
  • Asamune Asahi & Nishinoya Yu
  • Miya Atsumu & Miya Osamu
Regular price $7.00 USD
Regular price Sale price $7.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
View full details